Helhetshealing grundutbildning del 3

Fördjupande healingutbildning, direkt förberedande inför Helhetshealing-Terapeututbildning. Förkunskaper Helhetshealing del 1 och 2. Kursmaterial, lättare lunch och fika ingår. För dig som vill utbilda dig till Helhetsterapeut hittar du denna utbildning på www.sj-school.se

Kursdatum: (se kursschema)
Pris: 2200:-